เปิดรับลงทะเบียนสมัครอบรมคอมพิวเตอร์ เพื่อติวสอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2560

เผยแพร่เมื่อ 13-02-2018 ผู้ชม 790

เปิดรับลงทะเบียนสมัครอบรมคอมพิวเตอร์ เพื่อติวสอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 ครั้งที่ 3
- สนใจสมัคร ออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
- ประกาศรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่อบรม 16 กุมภาพันธ์ 2561
***สงวนสิทธิ์รับเฉพาะนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ เท่านั้น
หมายเหตุ : ลงทะเบียนเสร็จแล้วให้ปริ้นใบสมัครอบรมคอมฯ แล้วนำมาด้วยในวันอบรม

   

Tags : อบรมคอมพิวเตอร์ สอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=186