เปิดสมัครสอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 4

เผยแพร่เมื่อ 02-02-2018 ผู้ชม 917

แจ้งสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี 
ศูนย์คอมพิวเตอร์  เปิดรับสมัครสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 ครั้งที่ 4
ปิดรับสมัคร 18 ก.พ. 2561 เวลา 16.30 น.
*สมัครแล้วต้องชำระเงินภายใน 3 วัน หากพ้นกำหนดจะไม่มีรายชื่อในระบบ
สอบ 22-23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.00-20.00 น.

หมายเหตุ : การสอบชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ครั้งแรก ไม่ต้องชำระเงิน กรณีครั้งที่ 1 ไม่ผ่าน สมัครสอบครั้งที่ 2 ขึ้นไป ชำระเงินที่ฝ่ายการเงิน อาคาร 14

Tags : สอบคอมพิวเตอร์ วัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=183