รับสมัครนายกสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 11-01-2018 ผู้ชม 1,101

กำหนดการ

15 - 21 มกราคม 2561         รับสมัคร ณ งานกิจการนักศึกษา ชั้น 2 สำนักงานคณบดี

22      มกราคม 2561            ประกาศรายชื่อผู้สมัครนายกสโมสรนักศึกษา

23 - 30 มกราคม 2561         ผู้สมัครหาเสียงเลือกตั้ง

24      มกราคม 2561            ปราศรัยนโยบายของนายกสโมสรนักศึกษา   ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 เวลา 13.00 น.

31     มกราคม 2561             เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา

1       กุมภาพันธ์  2561         ประกาศผลการเลือกตั้ง

 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://huso.kpru.ac.th/main//contents/Files/Election.pdf

เอกสารประกอบ

Tags : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=178