>> แจ้งอาจารย์ที่สมัครสอบ TOEIC ให้ทำการกรอกข้อมูลเลขรหัสบัตรประชาชน และชื่อภาษาอังกฤษ

เผยแพร่เมื่อ 11-01-2018 ผู้ชม 337

แจ้งอาจารย์ที่สมัครสอบ TOEIC ให้ทำการกรอกข้อมูลเลขรหัสบัตรประชาชน และชื่อภาษาอังกฤษ
โดยท่านสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้ที่ https://goo.gl/Gj2Gyo

ภายในวันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 16.30 น.

Tags : สอบ TOEIC

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=177