ขอเชิญเป็นสถาบันจัดการประชมวิชาการระดับชาติ "นอร์ทเทิร์นวิจัย" จ.ตาก ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560

เผยแพร่เมื่อ 09-01-2018 ผู้ชม 535

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จ.ตาก

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีประโยชน์สู่สาธารณะ รวมทั้งเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นของนักวิชาการจากสถาบันต่าง ๆ อันนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงาน ทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://huso.kpru.ac.th/main//contents/Files/Research_News/0013.pdf

เอกสารประกอบ

Tags : เผยแพร่ผลงานวิจัย ประชมวิชาการระดับชาติ

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=176