แจ้งนักศึกษาผู้ที่เรียน รายวิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1-4 (เฉพาะ รหัส 59,60)

เผยแพร่เมื่อ 03-01-2018 ผู้ชม 777

สอบวัดมารฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2560

สมัครและยืนยันเข้าสอบ ได้ที่ https://engtest.kpru.ac.th/

ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2560 - 19 มกราคม 2561 (เฉพาะ รหัส 59,60)

กำหนดสอบ วันที่ 22 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.00-19.00 น.

Tags : สอบวัดมารฐานภาษาอังกฤษ

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=174