ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้าน MICE การท่องเที่ยวและการจัดการ ประจำปี 2561

เผยแพร่เมื่อ 28-12-2017 ผู้ชม 16,180

ระหว่างวันที่ 23-26 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมวังใต้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://huso.kpru.ac.th/main//contents/Files/Training_News/1557.pdf

เอกสารประกอบ

Tags : เสนอผลงานวิชาการ ประชุม

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=173