บริการนักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 12-12-2016 ผู้ชม 18,840

>>แบบประเมินสำหรับนักศึกษาและผู้ใช้บัณฑิต

icon news  ตรวจสอบผลการเรียน  icon news กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
icon news ตรวจสอบตารางเรียน/ตารางสอ icon news แบบฟอร์มคำร้อง
icon news ตรวจสอบประวัตินักศึกษา icon news ระบบลงทะเบียนออนไลน์
icon news ปฏิทินการศึกษา  icon news ประเมินการสอนออนไลน์
icon news คู่มือนักศึกษา icon news E-learning
icon news สอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์ icon news ThaiLIS
icon news แหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ icon news Video&CD-Rom
icon news E-mail สำหรับนักศึกษา icon news Speexx

 

เอกสารแบบฟอร์มการออกฝึกประสบการณ์ (Internship application forms)

Tags : ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บริการนักศึกษา

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=17