ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ I-SEEC 2018 (ครั้งที่ 9)

เผยแพร่เมื่อ 29-12-2017 ผู้ชม 795

ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ I-SEEC 2018 (ครั้งที่ 9)

กำหนดส่ง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 มกราคม 2561
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://huso.kpru.ac.th/main//contents/Files/Research_News/1569.pdf

เอกสารประกอบ

Tags : ส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=169