รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศไทย-เกาหลี(NRCT-NRF)ประปี 2561)

เผยแพร่เมื่อ 29-12-2017 ผู้ชม 460

รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศไทย-เกาหลี(NRCT-NRF)ประปี 2561)

ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2561

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://huso.kpru.ac.th/main//contents/Files/Research_News/1562.pdf

เอกสารประกอบ

Tags : รับสมัครนักวิจัย

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=167