>> ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วม โครงการการป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 26-12-2017 ผู้ชม 385

โครงการการป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา

วันพุธ ที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00-16.30 น.

ณ ลานชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Tags : อัคคีภัย การป้องกัน ไฟไหม้

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=164