>> เปิดรับลงทะเบียนสมัครอบรมคอมพิวเตอร์

เผยแพร่เมื่อ 07-12-2017 ผู้ชม 434

เปิดรับลงทะเบียนสมัครอบรมคอมพิวเตอร์ เพื่อติวสอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2560

- สนใจสมัคร ออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2560
- ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมภายใน วันที่ 13 ธันวาคม 2560
- อบรม ในวันที่ 14-17 ธันวาคม 2560
***สงวนสิทธิ์รับเฉพาะนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ เท่านั้น

 

Tags : อบรมคอมพิวเตอร์ สอบวัดมารตฐานคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=162