>> ประกาศรายชื่ออบรม TOEIC นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 03-12-2017 ผู้ชม 301

ประกาศรายชื่ออบรม TOEIC นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ระหว่างวันที่  7 ธ.ค. 2560 ถึง วันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 16.30 - 19.00  น.
----
มีทั้งหมด 4 ห้อง ดังนี้
ห้องประชุมสารภี ชั้น 4  ดูรายชื่อได้ที่  https://huso.kpru.ac.th/main/contents/Files/TOEIC001.pdf
----
ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 ดูรายชื่อได้ที่ https://huso.kpru.ac.th/main/contents/Files/TOEIC002.pdf
----
ห้องเรียน 3855 ดูรายชื่อได้ที่ https://huso.kpru.ac.th/main/contents/Files/TOEIC003.pdf
----
ห้องเรียนอัจฉริยะ ชั้น 6 ดูรายชื่อได้ที่ https://huso.kpru.ac.th/main/contents/Files/TOEIC004.pdf

หมายเหตุ :
1. ให้นักศึกษาเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนมาด้วยในวันอบรม
2. สามารถแต่งกายด้วยชุดลำลองสุภาพ สุภาพเรียบร้อย และให้เกียรติสถานที่ศึกษา
3.นักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า 80 % จะได้รับเกียรติบัตรและสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ TOEICจริง โดยศูนย์สอบ TOEIC
4. ทางคณะฯจะออกค่าสอบให้หัวละ 700 บาท

Tags : ประกาศรายชื่ออบรม TOEIC TOEIC

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=161