>> เปลี่่ยนแปลงวันสอบวัดมาตรฐาน ความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2560

เผยแพร่เมื่อ 29-11-2017 ผู้ชม 637

แจ้ง...สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี

กำหนดสอบวัดมาตรฐาน ความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2560
สมัคร และชำระเงิน บัดนี้ -15 ธันวาคม  2560

กำหนดสอบ
ครั้งที่ 2 ขอเปลี่ยนแปลงจากเดิม 28-29 ธันวาคม 2560 เปลี่ยนเป็น 18-19 ธันวาคม 2560 เวลา 17.00-20.00 น.
ครั้งที่ 3 วันที่ 25-26 มกราคม 2561 เวลา 17.00-20.00 น.

สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร.055-706555 ต่อ 1561,1562
หมายเหตุ : การสอบชุดที่ 1และชุดที่ 2 ครั้งแรก ไมต้องชำระเงิน
กรณีครั้งที่ 1 ไม่ผ่าน สมัครสอบครั้งที่ 2 ขึ้นไป ชำระเงินที่ฝ่ายการเงิน อาคาร 14 ชั้น 2

Tags : สอบคอมพิวเตอร์ วัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=160