บริการคณาจารย์/เจ้าหน้าที่

บริการคณาจารย์/เจ้าหน้าที่

เผยแพร่เมื่อ 31 ธันวาคม 2560 0 22,285 Share

>>แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562
>>แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561

>>การจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

>>แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2560 

>>แบบประเมินสำหรับอาจารย์

 

 

icon  

ระบบ E-Personal icon ประเมินผลการปฎิบัติราชการE-PAR
icon ระบบ Binary Document          icon ระบบกรอกผลการเรียนออนไลน์
icon ระบบ E-Carlendar icon ตรวจสอบตารางผู้สอน
icon ระบบ Che QA icon ตรวจสอบตารางเวรรักษาการณ์
icon ระบบ MIS icon ตรวจสอบจดหมาย  พัสดุ และ EMS
icon E-learning icon ระบบบัญชี 3 มิติ
icon E-mail บุคลากร icon ข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ


ข้อมูลอื่น ๆ


แบบประเมินสำหรับอาจารย์

เผยแพร่เมื่อ 18 เมษายน 2564