บริการคณาจารย์/เจ้าหน้าที่

เผยแพร่เมื่อ 31-12-2017 ผู้ชม 1,183

>>การจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

>>แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2560 

>>แบบประเมินสำหรับอาจารย์

 

 

icon  

ระบบ E-Personal icon ประเมินผลการปฎิบัติราชการE-PAR
icon ระบบ Binary Document          icon ระบบกรอกผลการเรียนออนไลน์
icon ระบบ E-Carlendar icon ตรวจสอบตารางผู้สอน
icon ระบบ Che QA icon ตรวจสอบตารางเวรรักษาการณ์
icon ระบบ MIS icon ตรวจสอบจดหมาย  พัสดุ และ EMS
icon E-learning icon ระบบบัญชี 3 มิติ
icon E-mail บุคลากร icon ข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ

 

Tags : >>อย่าลืมอ่านหนังสือกันด้วยนะครับ!! กำหนดสอบกลางภาคสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2559 >> วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ >> การประกาศใช้ธรรมนูญตำบลแห่งแรกของจังหวัดกำแพงเพชร ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจเศรษฐกิจพอเพียงทำให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข จากความร่วมมือของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร >> กองทัพอากาศ รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปี 2560 >>การประกวดวงดนตรีประเภท Fusion Jazz