>> วันสุดท้ายของการเพิ่ม-ถอนรายวิชา

เผยแพร่เมื่อ 18-11-2017 ผู้ชม 625

สำหรับนักศึกษาภาคปกติ กำแพงเพชรและแม่สอด 2/2560 
วันสุดท้ายของการเพิ่ม-ถอนรายวิชา  วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 
ชำระเงินที่ธนาคาร/เค้าน์เตอร์เซอร์วิส
27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 

Tags : การเพิ่ม-ถอนรายวิชา

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=158