>> เปิดสอบวัดมาตรฐาน ความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2560

เผยแพร่เมื่อ 18-11-2017 ผู้ชม 984

แจ้ง...สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี

กำหนดสอบวัดมาตรฐาน ความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2560
สมัคร และชำระเงิน บัดนี้ -วันสอบ เวลา 12.00 น.

กำหนดสอบ
ครั้งที่ 1  23-24 พฤศจิกายน 2560  เวลา 17.00-20.00 น.
ครั้งที่ 2  28-29 ธันวาคม 2560  เวลา 17.00-20.00 น.
ครั้งที่ 3  25-26 มกราคม  2561  เวลา 17.00-20.00 น.

สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร.055-706555 ต่อ 1561,1562
หมายเหตุ : การสอบชุดที่ 1และชุดที่ 2 ครั้งแรก ไมต้องชำระเงิน
กรณีครั้งที่ 1 ไม่ผ่าน สมัครสอบครั้งที่ 2 ขึ้นไป ชำระเงินที่ฝ่ายการเงิน อาคาร 14

Tags : สอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=157