>> ขอเชิญชวน...นักศึกษาทุกสาขาวิชา ร่วมกิจกรรม การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษภายใน

เผยแพร่เมื่อ 15-11-2017 ผู้ชม 555

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอเชิญชวน...นักศึกษาทุกสาขาวิชา ร่วมกิจกรรม การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษภายใน  ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2560

รับสมัคร บัดนี้- 19 พ.ย. 2560

ประกาศรายชื่อ 20 พ.ย. 2560

แข่งขัน 22 พ.ย.  2560 เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์ภาษา ชั้น 5 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

Tags : การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=156