>> เปิดรับสมัครสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 ครั้งที่ 5

เผยแพร่เมื่อ 27-10-2017 ผู้ชม 986

เปิดรับสมัครสอบวัดมาตรฐาน ความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 ครั้งที่ 5

สมัครและชำระเงิน
ชุดที่ 1  25-30 ตุลาคม  2560 ถึงเวลา 12.00 น.
ชุดที่ 2  25-31 ตุลาคม  2560 ถึงเวลา 12.00 น.

สอบ
30-31 ตุลาคม เวลา 17.00-20.00 น.

สมัครสอบได้ที่ http://e-student.kpru.ac.th/web2016/main.html

สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร. 055-706555 ต่อ 1561,1562

หมายเหตุ : การสอบชุดที่ 1และชุดที่ 2 ครั้งแรก ไม่ต้องชำระเงิน
กรณีครั้งที่ 1 ไม่ผ่าน สมัครสอบครั้งที่ 2 ขึ้นไป ชำระเงินที่ฝ่ายการเงิน อาคาร 14

Tags : สอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=153