>> ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

เผยแพร่เมื่อ 23-10-2017 ผู้ชม 1,778

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกัญญารัตน์ ปัตถา   นักศึกษาชั้ันปีที่ 4 โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาฯ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2560
โดยมีสถาบันการศึกษาได้ส่งนิสิต-นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี เข้าคัดเลือก จำนวน  117 คน จาก 39 สถาบันทั่วประเทศ

ที่มา : http://www.bangkokartnews.com/index.htm

Tags : โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ แสดงความยินดี

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=152