>> เปิดรับบริการเช่า-ตัด ชุดปกติขาว ชุดครุย และชุดสูท ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 12-10-2017 ผู้ชม 2,246

ประกาศ งานบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เปิดรับบริการเช่า-ตัด ชุดปกติขาว ชุดครุย และชุดสูท  แจ้งบัณฑิตที่เช่า-ตัดชุดปกติขาว ชุดครุย และชุดสูทกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ให้ติดต่อรับชุดได้ที่ห้องชุดครุย  ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ ระหว่างวันที่ 15-25 ตุลาคม 2560 (เว้นวันที่ 23 ตุลาคม 2560) 

แจ้งบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรที่มีคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรและประสงค์จะตัดชุดปกติขาว ชุดครุย และชุดสูท มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สนับสนุนงบประมาณในการตัด ท่านละ 1,000 บาท เริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 9-20 ตุลาคม 2560 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณพิชญนันท์  ดอนไพวัลย์  โทร. 093-3916393

Tags : รับปริญญา ชุดสุท ชุดครุย

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=149