>> เปิดรับสมัครสอบวัดมาตรฐาน ความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

เผยแพร่เมื่อ 26-09-2017 ผู้ชม 2,281

เปิดรับสมัครสอบวัดมาตรฐาน ความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 ครั้งที่ 4

สมัครและชำระเงิน
ชุดที่ 1  26-28 กันยายน 2560 ถึงเวลา 12.00 น.
ชุดที่ 2 26-29 กันยายน 2560 ถึงเวลา 12.00 น.

สอบ
28-29 กันยายน 2560 เวลา 17.00-20.00 น.

สมัครได้ที่  https://e-student.kpru.ac.th/logins/login.php

 

Tags : เปิดรับสมัครสอบ สอบคอมพิวเตอร์

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=145