>> ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาเชียร์ลีดดิ้ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 26-09-2017 ผู้ชม 1,713

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาเชียร์ลีดดิ้ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1  
จากการแข่งขันกีฬาเชียร์ลีดดิ้งระหว่างคณะ KPRU CHEERLEADING  CHAMPIONSHIP 2017 
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2560 จัดโดย ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

Tags : รางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน การแข่งขันกีฬาเชียร์ลีดดิ้งระหว่างคณะ KPRU CHEERLEADING CHAMPIONSHIP 2017

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=144