>> โครงการ สืบสานประเพณี ทำความดี เข้าพรรษา

เผยแพร่เมื่อ 11-08-2017 ผู้ชม 1,996

วันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ สืบสานประเพณี ทำความดี เข้าพรรษา "ปลูกดาวเรืองด้วยใจ ถวายพ่อ" เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน รอดกำเหนิด คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ จำนวนกว่า 1000 คน ร่วมกันปลูกต้นดาวเรืองจำนวน 2,100 ต้น ณ บริเวณด้านหลังอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (หลังใหม่)

Tags : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=137