>> โครงการ สืบสานประเพณี ทำความดี เข้าพรรษา

เผยแพร่เมื่อ 11-08-2017 ผู้ชม 1,450

วันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ สืบสานประเพณี ทำความดี เข้าพรรษา "ปลูกดาวเรืองด้วยใจ ถวายพ่อ" เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน รอดกำเหนิด คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ จำนวนกว่า 1000 คน ร่วมกันปลูกต้นดาวเรืองจำนวน 2,100 ต้น ณ บริเวณด้านหลังอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (หลังใหม่)

Tags : >> เปิดรับสมัครสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 (ครั้งที่ 1/3) >>การประชุมจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ English Camp สำหรับบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ฯ >> วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ >> ขอแสดงความยินดีกับดร.รัษฎากร วินิจกุล >> ขอแสดงความยินดีกับกับนักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา