>> ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ สืบสานประเพณี ทำความดี เข้าพรรษา

เผยแพร่เมื่อ 07-08-2017 ผู้ชม 1,209

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วม โครงการ สืบสานประเพณี ทำความดี เข้าพรรษา "ปลูกดาวเรืองด้วยใจ ถวายพ่อ" เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ บริเวณด้านหลังอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Tags : >>การประกวดสุนทรพจน์ >> ขอเชิญ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่ 999 รูป >> งานบริการวิชาการได้จัดโครงการบริการวิชาการ การกำกับ ติดตามการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร นางสาวรุ่งทิวา เหมือนอ่อง