>> พิธีไหว้ครู “น้อมจิตวันทาบูชาครู” ประจำปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ 07-07-2017 ผู้ชม 822

 วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู “น้อมจิตวันทาบูชาครู” ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  โดยมี ผศ.สุชิน  รอดกำเหนิด คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีและให้โอวาทแก่นักศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์เข้าร่วมพิธี สำหรับพิธีไหว้ครูนั้นเป็นการแสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ ทำให้นักศึกษาสามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต โดยพิธีไหว้ครูมักจะจัดในวันพฤหัสบดี ซึ่งคนไทยถือว่าพระพฤหัสเป็นเทพที่ส่งเสริมวิทยาการและความเฉลียวฉลาด ซึ่งเป็นคุณสมบัติของครู จึงถือเอาวันพฤหัสบดีเป็นวันไหว้ครู เพื่อความเป็นสิริมงคล ภายในพิธีไหว้ครู มีการจัดประกวดพานไหว้ครู ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ และประเภทสวยงาม

Tags : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=127