>> ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ 23-06-2017 ผู้ชม 573

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ทุกท่าน..เข้าร่วม..กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันพุธ ที่ 28 มิถุนายน 2560  เวลา 12.30-16.30 น.  
ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2  ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คลิกดูกำหนดการ

เอกสารประกอบ

Tags : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=122