>> เรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

เผยแพร่เมื่อ 23-06-2017 ผู้ชม 305

ขอเรียนเชิญชวนคณาจารย์ทุกท่าน  เข้าร่วม กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันพุธ ที่ 28 มิถุนายน 2560  เวลา 12.30-16.30 น.   ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คลิกดูกำหนดการ

เอกสารประกอบ

Tags : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=121