>> ขอเชิญส่งบทความวิจัยทางวัฒนธรรมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เผยแพร่ในการประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ

เผยแพร่เมื่อ 12-04-2017 ผู้ชม 2,899

ขอเชิญบุคลากรส่งบทความวิจัยทางวัฒนธรรมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เผยแพร่ในการประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ"วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ ๗"

-ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง การรับบทความวิจัยทางวัฒนธรรมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เผยแพร่ในการประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ"วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ ๗"
 
-รายละเอียดและหลักเกณฑ์การประกาศรับบทความวิจัยทางวัฒนธรรม จนถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ในการประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ"วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ ๗" หัวข้อ "ก้าวข้ามอคติสู่วัฒนธรรม ๔.๐"

 

เอกสารประกอบ

Tags : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=114