>> ขอเชิญส่งบทความวิจัยทางวัฒนธรรมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เผยแพร่ในการประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ

เผยแพร่เมื่อ 12-04-2017 ผู้ชม 1,033

ขอเชิญบุคลากรส่งบทความวิจัยทางวัฒนธรรมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เผยแพร่ในการประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ"วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ ๗"

-ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง การรับบทความวิจัยทางวัฒนธรรมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เผยแพร่ในการประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ"วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ ๗"
 
-รายละเอียดและหลักเกณฑ์การประกาศรับบทความวิจัยทางวัฒนธรรม จนถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ในการประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ"วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ ๗" หัวข้อ "ก้าวข้ามอคติสู่วัฒนธรรม ๔.๐"

 

เอกสารประกอบ

Tags : >> ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการการบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 >> การอบรมการพัฒนาเว็บไซต์ให้คณาจารย์ในแต่ละหลักสูตร >> เปิดรับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธิเกื้อกูลเพื่อการศึกษาไทย (THE SET FOUNDATION) >> แจ้งบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 >>โครงการประชุมเสวนา การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ประโยชน์ในการนำเกณฑ์ EdPEx/TQA