>> คำสั่งคุมสอบกลางภาค-ปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ

เผยแพร่เมื่อ 09-03-2017 ผู้ชม 443

ทุกท่านสามารถดูคำสั่งคุมสอบกลางภาค-ปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 ได้ที่
https://huso.kpru.ac.th/main/contents/Files/Final2560.pdf

เอกสารประกอบ

Tags : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=106