>> กิจกรรมสร้างเสริมความเข้าใจและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนรายงานผลการดำเนินการ (มคอ.7)/SAR ระดับหลักสูตร ประจำปี 2559

เผยแพร่เมื่อ 09-03-2017 ผู้ชม 396

ในวันพุธ ที่ 8 มีนาคม 2560

เวลา 09.30 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมพิกุลชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Tags : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=105