>> แจ้งนักศึกษาที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในเทอม 3/2559

เผยแพร่เมื่อ 09-03-2017 ผู้ชม 577

แจ้งนักศึกษาที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในเทอม 3/2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุกท่าน ให้เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมายเหตุ : หากนักศึกษาท่านใดไม่เข้าร่วมจะไม่ได้หนังสือส่งตัว และคะแนนในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

Tags : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=104