>> เปิดรับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธิเกื้อกูลเพื่อการศึกษาไทย (THE SET FOUNDATION)

เผยแพร่เมื่อ 04-03-2017 ผู้ชม 466

เปิดรับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธิเกื้อกูลเพื่อการศึกษาไทย (THE SET FOUNDATION)  ประเภทต่อเนื่อง สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 6-20 มีนาคม 2560

สัมภาษณ์ในวันที่ 27 มีนาคม 2560 ณ กองพัฒนานักศึกษา

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://huso.kpru.ac.th/main//contents/Files/THE-SET-FOUNDATION.pdf

เอกสารประกอบ

Tags : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=101