ติดต่อเรา

เผยแพร่เมื่อ 08-12-2016 ผู้ชม 2,212

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

โทรศัพท์/โทรสาร. 055-798-087 มือถือ 086-448-9918

Tags : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=1