คณะผู้บริหาร ได้เข้ารับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานผู้บริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (ตึก14)

เผยแพร่เมื่อ 09-11-2020 ผู้เข้าชม 6

Tags : การบรรยาย เรื่อง การเตรียมความพร้อมก่อนจบพร้อมเทคการเขียนเรซูเม่ให้ปัง จบใหม่ยังไงก็ได้งาน >> พิธีไหว้ครู “น้อมจิตวันทาบูชาครู” ประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การตอบรับแบบสำรวจข้อมูลนักวิจัย ประชุมการจัดทำรายงานการวางระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561 ประชุมเปิดภาคเรียน ที่ 1/2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์