พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2563 "ผูกข้อฮับน้อง ปัดป้องบวงศรี พิธีสู่ขวัญ สานสัมพันธ์พิกุลทอง" วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 17-08-2020 ผู้เข้าชม 57

Tags : แผนการจัดการความรู้ด้านการวิจัย โครงการ “พัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” >> แจ้งอาจารย์ผู้สอน เปิดระบบกรอกผลการเรียน ประเด็นยุทธศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนําเสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ - “เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย” ครั้งที่ 9