Tags : สัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3/2561 ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ประจำปี 2561 กิจกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561-2565 (ฉบับปรับปรุงปี 2562) ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ >> ขอเชิญส่งบทความและขอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการเครือข่ายด้านการจัดการชุมนุนเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืนระดับชาติ ครั้งที่ 2 >> ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน บำเพ็ญกุศลใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง