กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปี 2563 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 06-02-2020 ผู้เข้าชม 38

Tags : ขอเชิญทุกท่านร่วมชมปรากฏการณ์ Super Blue Blood Moon >>ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมสัมมนาความรู้ด้านกฎหมาย รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วม กิจกรรม Asean Leadership 2019 >> ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การคิดเชิงระบบ เพื่อการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย รุ่นที่ 6 >> ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียคาคเนย์ 2560