กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปี 2563 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 06-02-2020 ผู้เข้าชม 59

Tags : >> เปิดรับสมัครสอบวัดมาตรฐาน ความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ >> ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิชาการ เรื่อง “Classroom-Based Research for English Teachers” โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับเงินชาวเขา สู่อัตลักษณ์ร่วมสมัย >> รับสมัครนักศึกษาลงพื้นที่สำรวจความต้องการสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย ชุดละ 50 บาท (1 ชุด มี 2 แผ่น) เปิดรับสมัครติว สอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1