การบรรยาย เรื่อง การเตรียมความพร้อมก่อนจบพร้อมเทคการเขียนเรซูเม่ให้ปัง จบใหม่ยังไงก็ได้งาน วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 04-11-2019 ผู้เข้าชม 10

Tags : >> แจ้งบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 ขอเชิญชมละครเวทีภาษาอังกฤษ THE AUDITION ผลงานของ Don Aolidis เปิดสมัครสอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 4 ภาระกิจของหน่วยงาน การตรวจสอบและประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561