ประชุมการจัดทำรายงานการวางระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 20 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมบุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 20-09-2019 ผู้เข้าชม 44

Tags : >> โครงการ สืบสานประเพณี ทำความดี เข้าพรรษา นางขนิษฐา ศิริรัตน์ การนำเสนอผลงานวิจัยต่อผู้ใช้ประโยชน์ บุคลากรสายวิชาการ ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมทางสถิติ