Tags : พิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับนักศึกษาใหม่ >>ประกาศรับสมัครเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ขอเชิญประชุมคณาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ปิดภาคเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2560) >> ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 นางสาวรุ่งทิวา เหมือนอ่อง