เผยแพร่เมื่อ 08-07-2020 ผู้เข้าชม 0

Tags : โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นด้านประชาธิปไตย (ค่ายต้นกล้าประชาธิปไตย ปี 9) >> เปลี่่ยนแปลงวันสอบวัดมาตรฐาน ความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 โครงการทุนการศึกษา DUO/Wallonia-Brussels มีกำหนดเปิดรับสมัครทุน ขอเชิญทุกท่าน เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ "ขบวนการประชาสังคมกับการลดความยากจน และความเหลื่อมล้ำ" โครงการการจัดการความรู้ด้านการวิจัย