โครงการติวสอบ ภาค ก. กพ. ประจำปี 2562 ให้กับนักศึกษา ศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไป วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 26-05-2019 ผู้เข้าชม 85

Tags : การกำกับ ติดตามการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร บริการคณาจารย์/เจ้าหน้าที่ นางสุมาพร จั่นศรี โครงการติวสอบ ภาค ก. กพ. ประจำปี 2562 ให้กับนักศึกษา ศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไป เอกสารแบบฟอร์มการออกฝึกประสบการณ์ (Internship application forms)