โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องเงินชาวเขาในระหว่างวันที่ 9 – 10 เมษายน พ.ศ. 2562 และระหว่างวันที่ 17 – 18 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 8.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 18-04-2019 ผู้เข้าชม 42

Tags : รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วม กิจกรรม Asean Leadership 2019 โครงการ การป้องกันอัคคีภัยและการใช้ลิฟต์โดยสารในสถานศึกษา นางรัชดา เกษาพร >> กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมนานาชาติ นายตั้ม คำพ่วง