โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องเงินชาวเขาในระหว่างวันที่ 9 – 10 เมษายน พ.ศ. 2562 และระหว่างวันที่ 17 – 18 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 8.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 18-04-2019 ผู้เข้าชม 37

Tags : >> ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ การสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2/2561 >> แจ้งบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 >> วันสุดท้ายของการเพิ่ม-ถอนรายวิชา >> โครงการ สืบสานประเพณี ทำความดี เข้าพรรษา