เผยแพร่เมื่อ 22-09-2019 ผู้เข้าชม 0

Tags : โครงการ (Work Integrated Learning: WIL) KPRU UNIVERSITY คู่มือการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 >>ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมสัมมนาความรู้ด้านกฎหมาย >> มองหางานโดยกรมการจัดหางาน >> ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560