เผยแพร่เมื่อ 15-10-2019 ผู้เข้าชม 0

Tags : กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 18 อัตรา การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ แผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร >> เปิดสอบวัดมาตรฐาน ความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 >> กองทัพอากาศ รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปี 2560