เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปี2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เวลา 09.00-15.00 น. ณ ลานชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 22-03-2019 ผู้เข้าชม 42

Tags : ขอเชิญชวนเข้าร่วม ประกวดวงดนตรี “String Combo Nop phra Music Award 2018” ประเภท String Combo ขอเชิญทุกท่านร่วมชมปรากฏการณ์ Super Blue Blood Moon โครงการการจัดการความรู้ด้านการวิจัย นางขนิษฐา ศิริรัตน์ นำเสนอแผนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์