เผยแพร่เมื่อ 08-07-2020 ผู้เข้าชม 0

Tags : ขอให้นักศึกษาที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 3/2562 กรอกรายละเอียดข้อมูลการออกฝึกฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ในกิจกรรม​ English Expo &​ International Culture Festival นางสุมาพร จั่นศรี ประชุมการจัดทำรายงานการวางระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21