โครงการบริหารและพัฒนาศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นด้านประชาธิปไตย วันที่ 5-8 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนลานกระบือ เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ โรงเรียนโกสัมพีวิทยา และโรงเรียนพรานกระต่ายวิทยาคม

เผยแพร่เมื่อ 08-03-2019 ผู้เข้าชม 12

Tags : >> แจ้งบัณฑิตที่จะเข้ารับปริญญาบัตร ประจำปี 2560 ทุกท่าน >> แจ้งอาจารย์ผู้สอน เปิดระบบกรอกผลการเรียน พิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับนักศึกษาใหม่ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง สัมมนาวิชาการสังคมศึกษา ซึมเศร้า เรามาคุยกัน นางรัชดา เกษาพร